Rekrutacja

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

RZEMIEŚLNICZEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W KATOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

REKRUTACJA TRWA OD MAJA 2018r. DO SIERPNIA 2018r.

W RAZIE PROBLEMÓW Z REJESTRACJĄ ZAPRASZAMY DO SEKRATERIATU SZKOŁY - POMOŻEMY WYPEŁNIĆ DOKUMENTY!!

Dla uczniów zalogowanych w systemie Vulcan (https://slaskie.edu.com.pl/kandydat) obowiązują następujące terminy rekrutacji:

L.p.
Wymagane dokumenty
Rekrutacja
Rekrutacja uzupełniająca
1. - podanie do szkoły w formie papierowej (do pobrania w sekretariacie szkoły lub poprzez stronę internetową link do ściągnięcia pliku)
- wniosek o przyjęcie do szkoły (poprzez stronę internetową https://slaskie.edu.com.pl/kandydat)
od 18.05.2018r. do 18.06.2018r. od 13.07.2018r. do 17.07.2018r.
2. - kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
- kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
od 22.06.2018r. do 26.06.2018r. __________
3. - oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
od 06.07.2018r. do 12.07.2018r. do 13.08.2018r.
4. - podpisane przez pracodawcę skierowanie kandydata do nauki zawodu (do pobrania w sekretariacie szkoły lub poprzez stronę internetową link do ściągnięcia pliku)
- 2 zdjęcia legitymacyjne
do 17.08.2018r. __________


Po zamknięciu systemu Vulcan oraz dla uczniów, którzy z różnych przyczyn nie zalogowali się do systemu elektronicznego naboru obowiązują następujące terminy rekrutacji:

L.p.
Wymagane dokumenty
Rekrutacja
Rekrutacja uzupełniająca
1. - podanie do szkoły w formie papierowej (do pobrania w sekretariacie szkoły lub poprzez stronę internetową link do ściągnięcia pliku)
- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum*
- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
do 31.07.2018r. __________
2. - podpisane przez pracodawcę skierowanie kandydata do nauki zawodu (do pobrania w sekretariacie szkoły lub poprzez stronę internetową link do ściągnięcia pliku)
- 2 zdjęcia legitymacyjne
do 17.08.2018r. __________
* uczniowie którzy w sierpniu przystępują do egzaminów poprawkowych, oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum dostarczają do 31.08.2018r.
Ściągnij plik

Ściągnij plik