Rzemieślnicza młodzież w drodze do sukcesu zawodowegoCech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach rozpoczął realizację projektu „RZEMIEŚLNICZA MŁODZIEŻ W DRODZE DO SUKCESU ZAWODOWEGO”

Nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024262.

Projekt realizowany jest w ramach programu„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekt zakłada wyjazd 12-osobowej grupy uczniów Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w Katowicach, dla której katowicki Cech jest organem założycielskim i prowadzącym,doRennes we Francji, na 2-tygodniowy staż zawodowy.

Najważniejszymi celami projektu w kontekście potrzeb zawodowych uczestników są:
  • Możliwość poznania systemu kształcenia zawodowego we Francji w aspekcie praktycznym poprzez uczestnictwo w zajęciach szkolnych i pracę na warsztatach szkolnych.
  • Przyswojenie „dobrych praktyk” stosowanych w kształceniu zawodowym we Francji i ich porównanie do polskich standardów.
  • Zapewnienie uczestnikom praktycznej nauki zawodu w renomowanych firmach rzemieślniczych, zgodnie z branżą która reprezentują.
  • Uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat działalności francuskich zakładów rzemieślniczych, ich struktury organizacyjnej, sposobu zarządzania, zasad komunikacji, specyfiki poszczególnych stanowisk pracy.
  • Możliwość poznania stosowanych w swojej branży zawodowej nowoczesnych technologii, narzędzi, metod produkcji lub świadczenia usług.
  • Poznanie nowoczesnych metod budowania wizerunku firmy i strategii w marketingu.
Data: 1 lutego 2017