Przedłużenie ograniczeń

Nauka zdalna w szkole została przedłużona do końca roku szkolnego.

Dodatkowo w szkole odbywają się konsultacje na które uczniowie zapraszani są telefonicznie.

Osoby które otrzymały pozytywne oceny proponowane mogą zgłaszać uwagi do wychowawców lub telefonicznie w sekretariacie szkoły 32 258-92-15.

Data: 4 czerwiec 2020