Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26.06.20 r. kończymy naukę w szkole.

Klasy 3 odbierają świadectwa w szkole wg harmonogramu:
- 3b godz. 8.00, piątek, 26.06.20 r., sala 13
- 3a godz. 8.30, piątek, 26.06.20 r., aula

Osoby odbierające świadectwo przynoszą maseczkę, rękawiczki i własny długopis, składają oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.

Pozostałe klasy NIE ODBIERAJĄ świadectw, są one przechowywane w sekretariacie szkoły i będą rozdawane po powrocie do szkoły 01.09.20 r.

W wyjątkowych przypadkach, świadectwo można odebrać w sekretariacie po telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny odbioru.

Data: 22 czerwiec 2020