Informacja ws. wprowadzenie zajęć w formule zdalnej

W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy na terenie całej Polski od dnia 24 października 2020 do 8 listopada 2020 zajęcia w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia w Katowicach odbywać się będą w formule zdalnej.

Nauczycieli zobowiązuje się do prowadzenia zajęć dydaktycznych na platformie LIBRUS oraz systematycznego prowadzenie dokumentacji szkolnej w dzienniku elektronicznym Librus.

Data: 26 październik 2020